Sứ mệnh

Tạo giá trị cốt lõi

Khách hàng là trọng tâm.

Chúng tôi bảo vệ lợi ích khách hàng thông qua việc luôn tuân thủ các quy định của Pháp luật và của Ngân hàng.
Chúng tôi tạo điều kiện cho khách hàng thành công bền vững trong dài hạn chứ không chỉ giải quyết nhu cầu tài chính của khách hàng trong ngắn hạn.

Tìm hiểu khoản vay
Hỗ trợ vay vốn Ngân hàng tại Hà Nội

Nhân sự xuất sắc

Cam kết hành động

Chúng tôi luôn hiểu và đặt lợi ích của Khách hàng lên trên lợi ích cá nhân
Sẵn sàng lắng nghe ý kiến trái chiều
Đề nghị hỗ trợ khi cần
Cùng làm việc với nhau và tạo giá trị cao nhất cho khách hàng

10

Nhân sự

135

Khoản vay

5

Vinh danh

Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn.

Để lại số điện thoại hoặc địa chỉ email, chúng tôi sẽ gọi điện tư vấn trực tiếp.

Về chúng tôi

ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ

+
PHẠM VĂN SỰ
Loan Manager

Theo dõi thông tin mới từ chúng tôi

Theo dõi chúng tôi để cập nhập các chính sách ưu đãi mới nhất.